ตรวจสอบผลคะแนนภาควิชาการสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561
ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค.61

สถิติผู้ใช้งาน
ผู้เข้าสู่เวปไซต์ 12953  ราย
ตรวจคะแนนแล้ว 3411  ราย
ตรวจแล้ว 3 ครั้ง 231  ราย
ตรวจแล้ว 2 ครั้ง 680  ราย
ตรวจแล้ว 1 ครั้ง 2500  ราย
ยังไม่ได้ตรวจผลคะแนน 6081  ราย

อ่านข้อกำหนดในการเข้าใช้งานระบบ เข้าใจแล้ว


ต้องการเข้าสู่ระบบการตรวจผลคะแนน คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
ผู้ดูแลระบบ ร.ต.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ Email : nimda2555@gmail.com โทรศัพท์ :080-384-7334

Login Date : 22/5/2561
Time : 10:46:25
User Online : 8
User IP : 54.159.94.253

Visitor : 478370
CRMA IT Center