ประกาศผลสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) การสอบคัดเลือก นตท.(ทบ.) ประจำปี 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2561


หลักฐานที่ผู้สอบผ่านรอบแรก
จะต้องยื่นในวันประกาศผลสอบ
รอบแรก

ประกาศผลสอบ
ผ่านสมาร์ทโฟน คลิ๊กที่นี่


ดาวน์โหลด ประกาศผลสอบ
File PDFคลิ๊กที่นี่

 


ดาวน์โหลด ประกาศผลสอบ
File RARคลิ๊กที่นี่


แผนที่โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช


แผนที่โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
 
 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
ผู้ดูแลระบบ ร.ต.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ Email : nimda2555@gmail.com โทรศัพท์ :080-384-7334

Login Date : 19/3/2561
Time : 21:38:12
User Online : 26
User IP : 164.115.18.43

Visitor : 403484
CRMA IT Center