ตรวจสอบผลคะแนนภาควิชาการสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561
ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
ผู้ดูแลระบบ ร.ต.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ Email : nimda2555@gmail.com โทรศัพท์ :080-384-7334

Login Date : 27/4/2561
Time : 5:48:57
User Online : 4
User IP : 164.115.18.43

Visitor : 451841
CRMA IT Center